Towards a new logic for Front End management: From drug discovery to drug design in Pharmaceutical R&D
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

B Segrestin

J. of Creativity and Innovation Management

Vol. 16 106-120

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi