Forecasting User Demand for Wireless Services in Europe
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

wireless services

Författare

Colin Blackman

S Forge

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

B. Clements

Telematics and Informatics

Vol. 24 206-216

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Telekommunikation