The Future of Mobile Communications in the EU
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

mobile communication

EU

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

J-C Burgelman

C Rodriguez Casal

Telematics and Informatics

Vol. 24 3 238-242

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Telekommunikation