The Dissolving City
Bok, 2001

stadsupplösning

periferi

ekologi

randstad

livsmiljö

stadsbyggnad

Författare

Ola Wetterberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Sociologi

Mer information

Skapat

2017-10-06