Det nya stadslandskapet. Texter om kultur, arkitektur och planering.
Samlingsverk (redaktörskap), 1999

stadsupplösning

ekologi

randstad

periferi

livsmiljö

stadsbyggnad

Redaktör

Ola Wetterberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Social och ekonomisk geografi

Sociologi

Historia

Mer information

Skapat

2017-10-06