Kulturmiljö och planering. Om historia för framtiden.
Bok, 1990

bevarande

kulturminnesvård

kulturmijövård

arkitekt

stadsbyggnad

stadsförnyelse

bebyggelseantikvarie

antikvarie

Författare

Ola Wetterberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Hans Bjur

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Kulturstudier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06