Kulturmiljövård utan återvändo?
Artikel i övriga tidskrifter, 1990

Författare

Ola Wetterberg

Institutionen för arkitekturens teori och historia

Kulturmiljövård

Ämneskategorier

Kulturstudier

Husbyggnad