Kulturmiljövård utan återvändo?
Artikel i övriga tidskrifter, 1990

Författare

Ola Wetterberg

Institutionen för arkitekturens teori och historia

Kulturmiljövård

4

Ämneskategorier

Kulturstudier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06