Den konstruerade världen. Tekniska system i historiskt perspektiv
Artikel i övriga tidskrifter, 1999

Författare

Ola Wetterberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Plan

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Teknikhistoria

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13