EG:s grönbok och kulturmiljön
Artikel i övriga tidskrifter, 1992

Författare

Ola Wetterberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Hans Bjur

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Kulturmiljövård

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Kulturstudier

Husbyggnad