Novel Crystalline Microporous Semiconducting Materials
Doktorsavhandling, 2008

KA
Opponent: Prof. Karl Petter Lillerud

Författare

Alexander Shulman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Kemi

ISBN

978-91-7385-074-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2755

KA

Opponent: Prof. Karl Petter Lillerud

Mer information

Skapat

2017-10-06