Embedded Hardware Description Languages: Exploring the Design Space
Paper i proceeding, 2007

Författare

Koen Lindström Claessen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Gordon Pace

Hardware Design and Functional Languages

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06