Reaction-Diffusion Processes in Nanofluidic Networks
Doktorsavhandling, 2008

Reactions

Network

Nanotechnology

Diffusion

Opponent: Jacques Prost

Författare

Ludvig Lizana

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

978-91-7385-082-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2763

Opponent: Jacques Prost

Mer information

Skapat

2017-10-07