Towards incubator facilitation of technology transfer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Lise Aaboen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Peter Lindelöf

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

International Journal of Management and Enterprise Development

Vol. 5 3 331-355

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07