Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 over Cu-ZSM-5 – The Effect of Changing the Gas Composition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hanna Maria Sjövall

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Louise Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Richard Blint

Applied Catalysis B: Environmental

Vol. 64 3-4 180-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08