Kinetic modelling in automotive catalysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Louise Olsson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Bengt Andersson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Topics in Catalysis

Vol. 29 1-4 89-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07