Kinetic modelling in automotive catalysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Louise Olsson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Topics in Catalysis

Vol. 29 89-

Ämneskategorier

Kemiteknik