Identification of adsorbed species on Cu-ZSM-5 under NH3 SCR conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Hanna Maria Sjövall

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Richard Blint

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Topics in Catalysis

Vol. 42-43 1-4 113-117

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07