NOx storage and reduction over Pt based catalysts with hydrogen as the reducing agent Influence of H2O and CO2
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Anna Maria Lindholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Neal Currier

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Aleksey Yezerets

Louise Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Applied Catalysis B: Environmental

Vol. 75 1-2 78-87

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07