The Effect of a Changing Gas Composition on the Ability of Supported Pt Catalysts to Oxidize NO to NO2 under Lean Exhaust Gas Conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Louise Olsson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Miroslava Abdul-Milh

Hanna Karlsson

Peter Thormählen

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Edward Jobson

Andreas Hinz

Topics in Catalysis

Vol. 30/31 85-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07