The influence of the formation of Platinum oxide and the dispersion on the NO oxidation and NO2 dissociation on Pt/Al2O3 and Pt/BaO/Al2O3
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Louise Olsson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Journal of Catalysis

Vol. 210 340-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08