Time Reversal Near Field Beamforming for Microwave Hyperthermia
Licentiatavhandling, 2008

deep seated tumours

treatment planning

microwave hyperthermia

annular phased array

patch antenna

time reversal

EB-salen, Hörsalsvägen 11, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Gerald van Rhoon

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

EB-salen, Hörsalsvägen 11, Chalmers Tekniska Högskola

Opponent: Gerald van Rhoon