The Strategic Choice Approach: A Potential Framework for Sustainable Water and Sanitation Planning
Kapitel i bok, 2007

Författare

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Anna Norström

Planning for Drinking Water and Sanitation in Peri-Urban Areas, Swedish Water House Report 21

12-14

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-975872-1-1

Mer information

Skapat

2017-10-06