Erfarenheter av boendemedverkan kring VA-lösningar i planeringsprocessen
Rapport, 2005

Författare

Tommy Lundberg

Henriette Söderberg

Chalmers, Arkitektur

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07