On sugar signalling in Saccharomyces cerevisiae
Doktorsavhandling, 2008

KB-salen
Opponent: Arle Kruckeberg

Författare

Daniel Bosch

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

ISBN

978-91-7291-981-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2662

KB-salen

Opponent: Arle Kruckeberg

Mer information

Skapat

2017-10-07