Decay Properties of some Neutron-rich Praseodymium Isotopes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1976

{+148}

RADIOACTIVITY {+147}

measured E|g

{+149}

{+148}

{+150}Nd deduced levels.

{+149}

{+150}Pr

I|g

|g|g-coin. {+147}

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Radiochim. Acta

23 98-103

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08