A Study of some Neutron-rich Isotopes of Lanthanum, Cerium and Praseodymium by Means of the Fast Chemical On-line Separation Technique SISAK
Doktorsavhandling, 1977

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 222

Mer information

Skapat

2017-10-08