H-10 - A New Centrifuge for Rapid Phase Separations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Hydrometallurgy

0304-386X (ISSN)

5

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07