The Decay of 107Tc to Levels in 107Ru
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

RADIOACTIVITY {+107}Tc [from {+239}Pu(n

chemical separation]

F)

I|g

ICC

E=th

|d.

measured E|g

T{-1/2}

|g|g(t). {+107}Ru deduced levels

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Radiochim. Acta

Vol. 26 127-133

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08