An Improved System for Fast, Continuous Chemical Separations (SISAK 2) in Nuclear Spectroscopic Studies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Nucl. Instr. Methods

Vol. 171 322-328

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08