Properties of Neutron-rich Nuclei Studied by Fission Product Nuclear Chemistry
Kapitel i bok, 1980

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Future Directions in Studies of Nuclei Far From Stability

245-256

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06