Rapid Continuous Separation Procedures for Arsenic and Ruthenium from Complex Reaction Product Mix¬tures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

{+84}

{+85}Se

{+239}Pu(n

{+109}Rh(|b{+-}) [from {+235}U

{+110}Ru

{+84}

{+108}

F)

{+107}

E=reactor]

continuous chemical separation method.

{+81}

{+82}

{+83}

{+83}

I|g. Rapid

{+85}As

measured E|g

{+109}

{+82}

RADIOACTIVITY {+81}

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Radiochim. Acta

Vol. 33 97-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06