Extraction of Th, Pa, U and Np by PMBP from Aqueous Solutions at Short Phase Contact Times
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Radiochem. Radioanal. Letters

Vol. 85 181-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06