The Collective Structure of 106,108Tc
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Z. Physik

Vol. 316 105-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06