The Half-life of 228Ac
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Int. J. Appl. Radiat. Isotopes

439-

Ämneskategorier

Kemi