The Half-life of 228Ac
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Int. J. Appl. Radiat. Isotopes

36 439-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06