Study on Rapid Separation of Ruthenium from Fission Product Mixtures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Chinese J. Nucl. Sci. Eng

Vol. 5 4 324-

Ämneskategorier

Kemi