Subshell Closure Effects on the Collectivity of 88Kr52 and the Beta Decay of 88Br to Levels in 88Kr
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Z. Physik

Vol. A323 407-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06