Diffusion of Radionuclides from Spent Oxide Fuel into Compacted Bentonite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

The Science of the Total Environment

69 347-365

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06