Diffusion of Radionuclides from Spent Oxide Fuel into Compacted Bentonite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

The Science of the Total Environment

347-365

Ämneskategorier

Kemi