The Influence of an Additional Filter in Epithermal Neutron Activation Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Appl. Radiat. Isot.

37-40

Ämneskategorier

Kemi