New Nuclides: 243Np and 244Np
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Z. Physik

417-

Ämneskategorier

Kemi