Evidence for Shape Coexistence in Neutron-rich Rh and Ag Nuclei, in Nuclei Far from Stability
Paper i proceeding, 1988

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

AIP Conference Proceedings

286-

Ämneskategorier

Fysik

Kemi