Studies of Short-lived Fission Products by Means of the Multistage Solvent Extraction System SISAK
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Radioanal. Nucl. Chem

145-

Ämneskategorier

Fysik

Kemi