Leaching/migration of UO2-fuel in Compacted Bentonite
Paper i proceeding, 1990

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Mat. Res. Soc. Symp. Proc

559-

Ämneskategorier

Kemi