Intruder States in Odd-Mass Ag Isotopes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

{+115}Pd [from {+249}Cf(n

F)

|g-multipolarity. Model calculations.

I|g

{+115}Ag deduced levels

B(|l)

RADIOACTIVITY {+113}

J

T{-1/2}

|g|g(t). {+113}

E=thermal]

|p

measured E|g

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Phys. Rev.

Vol. C42 2733-

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06