Evidence for Intruder States in 111Rh
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

|g|g(t). {+111}Rh deduced levels

J

hindrance factors.

RADIOACTIVITY {+111}Ru [from {+249}Cf(n

I|g

|p

E=thermal]

|g-multipolarity

measured E|g

T{-1/2}

F)

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Z. Physik

Vol. A337 233-

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06