Speciation of the Chernobyl Fallout by Sequenti¬al Chemical Separation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Sci. Tot. Environment

Vol. 130/131 129-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06