Radioactive Tracer Study Performed in a Dipole Geometry in a Highly Conductive Fracture Zone
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Mat. Res. Soc. Symp. Proc

677-

Ämneskategorier

Kemi