Modelling of Uranium and Neptunium Chemistry in a Deep Rock Environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Aquatic Geochemistry

Vol. 2 345-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06