Matrix Diffusion of Some Alkali and Alkaline Earth Metals in Granitic Rock
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Mat. Res. Soc. Proc

465 871-

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06