Chemical Behavior of Aqueous Iodine at the Forsmark Boiling Water Reactor Nuclear Power Plants
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Nucl. Technology

120 48-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06