Shape coexistence near the double-midshell nucleus 111Rh
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Eur. Phys. J

Vol. A1 285-297

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06