Review of the SISAK System in Transactinide Research - Recent Developments and Future Perspectives
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Alloys and Compounds

271-273 303-306

Ämneskategorier

Kemi